eXplorado.dk

Senest opdateret d. 2.10.2020

Besked sendt til alle kursister d. 2.10.2020:


Kære spejdere og forældre 

Det er med stor beklagelse, at ungdomskurserne i uge 42 aflyses.  

Gennem den seneste uge har frivillige arrangører af ungdomskurserne, kursusledere og ansatte på  korpskontoret løbende været i dialog om sikkerhed, smittetal og mulige løsninger for at afvikle dette års ungdomskurser i efterårsferien. Det er vigtigt, at både spejdere og instruktører føler sig trygge ved de  omstændigheder, det vil kunne afvikles under. 

Desværre er der sået tvivl om gældende retningslinjer for afvikling af ungdomskurserne, og vi har arbejdet  på højtryk for at få politikere og myndigheder til at bekræfte de retningslinjerne, vi måtte være underlagt.  Det er desværre ikke kunne lykkes. Det skaber utryghed hos jer som deltagere og jeres forældre, men  selvfølgelig også hos de 400 frivillige, der vil være 100% sikre på ikke at gøre noget forkert uden at gå på  kompromis med den høje kvalitet ungdomskurserne har. 

De seneste ugers forskellige udmeldinger fra myndighederne, samt den korte implementeringstid for  nye og ændrede tiltag mod coronasmitte, har gjort det vanskeligt for som organisation at vejlede kursusledere og instruktører om tilpasning af kursusaktiviteterne, så de overholder de til enhver tid  gældende krav. 

Derfor har vi i fællesskab nu besluttet at aflyse dette års ungdomskurser. Vi håber, at I vil være klar til at  deltage i efterårsferien 2021, hvor vi forhåbentlig kan gennemføre alle kurserne til gavn og glæde for over  1000 spejdere fra hele landet. 

Der skal lyde en kæmpe tak til alle de frivillige instruktører og kursuslederne for det enorme stykke  arbejde, de har lavet midt i en turbulent og omskiftelig tid. Det har ikke været nemt, og de har udvist  stor tålmodighed. Samtidig beklager vi, at vi ikke kan give jer spejdere den store oplevelse, som I  havde set frem til i efterårsferien. Du og dine forældres tålmodighed har helt sikkert også været sat  på prøve.  

Hvis du som forældre selv har betalt deltagergebyret, får du selvfølgelig refunderet beløbet. Det sker ved at  sende en mail til bogholderi@dds.dk, hvor i følgende er angivet: 

• Deltagerens navn og medlemsnummer 

• Fakturanummeret 

• Bankoplysninger til refusion af beløbet (registrerings- og kontonummer) 

Så vil vi sørge for, at beløbet kommer retur hurtigst muligt.  

Af hensyn til at få afsluttet processen, beder vi om at høre fra dig senest den 20. oktober 2020.  Skulle du have spørgsmål til denne del, så kontakt bogholderi@dds.dk. 

Vi ser alle frem til 2021, hvor vi forhåbentligt kan byde velkommen på ungdomskurserne i Det Danske  Spejderkorps.  

Med venlig hilsen 

Morten Gade, Generalsekretær i Det Danske Spejderkorps